illustration illustration Zöld Szeged

A fejlesztési projekt részletei

„A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Szegeden” 

A projekt azonosító száma: KEHOP-3.1.2-17-2018-00004 

Kedvezményezett: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányza

A szerződött támogatás összege: 239 994 720 Ft 

A támogatás mértéke: 80%

Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projektjének lezárását követően, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázatával párhuzamosan a regionális hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztését valósította meg az Európai Unió és Magyarország költségvetési forrásainak felhasználásával a KEHOP-3.1.2 azonosító számú pályázati konstrukció keretén belül.

A fő projektelem a házhoz menő, komposztálásra alkalmas zöldhulladék elkülönített begyűjtési rendszerének kialakítását célozta meg, hulladékgyűjtő edények beszerzésével. A pályázat megvalósításával kialakításra kerültek az elkülönített gyűjtés feltételei, és a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés elérhetővé vált mindazon családi házas és kertvárosias övezetben élő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező polgárok részére, akik valamilyen oknál fogva nem tudják igénybe venni a hulladékgyűjtő udvarok szolgáltatásait, illetve a keletkező zöld hulladék mennyiségénél fogva a házi komposztálás nem nyújtott számukra megfelelő alternatívát.